Marknadsvärde fastigheter per 2020-03-09

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-03-09.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.