Marknadsvärde fastigheter per 2020-04-20

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-04-20.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.