Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-03

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.