Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-30

 

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter