Marknadsvärde fastigheter per 2020-07-06

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-07-06.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.