Marknadsvärde fastigheter 2020-09-07

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag Marknadsvärde fastigheter 2020-09-07.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.