Marknadsvärde fastigheter per 2020-09-11

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-09-11.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.