Marknadsvärde fastigheter per 2020-09-23

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastihgeter per 2020-09-23.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.