Marknadsvärde fastigheter per 2020-09-28

Svensk FastighetsFinansiering AB, Publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-09-28

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.