Marknadsvärde fastigheter per 2020-11-16

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-11-16

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.