Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-14

Svensk FastighetsFinansiering AB. publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-14.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.