Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag marknadsvärde fastigheter per 2020-12-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.