Marknadsvärde Fastigheter 2021-02-05

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-02-05.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.