Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-24

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Markandsvärde fastigheter per 2021-03-24.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.