Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.