Marknadsvärde fastigheter per 2021-05-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag marknadsvärde fastigheter per 2021-05-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.