Marknadsvärde fastigheter per 2021-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag marknadsvärde fastigheter per 2021-06-30

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.