Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-01

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-01.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.