Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-27

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-27.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.