Marknadsvärde fastigheter per 2022-02-28

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2022-02-28.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.