Marknadsvärde fastigheter per 2022-05-10

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-05-10.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.