Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-03

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.