Marknadsvärde fastigheter per 2022-09-07

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-09-07.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.