Marknadsvärde fastigheter per 2022-09-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-09-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rappporter.