Marknadsvärde fastigheter per 2022-11-16

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-11-16.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.