Marknadsvärde fastigheter per 2022-12-19

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-12-19.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.