Marknadsvärde fastigheter per 2022-12-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-12-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.