Marknadsvärde fastigheter per 2023-02-03

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-02-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.