Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-08

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-08.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.