Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-09

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-09.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.