Marknadsvärde fastigheter per 2023-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-06-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.