Marknadsvärde fastihgeter per 2020-06-23

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-23.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.