MOODY´s BIBEHÅLLER SFF´s HÖGSTA BETYG GB1

Moody´s har uppdaterat sin rapport Green Bond Assessment, GBA för Svensk FastighetsFinansiering.

I rapporten daterad 12 februari 2019 bibehåller Moody´s högsta betyget GB1, Excellent för SFF´s Gröna obligationer.

Moody´s rapporter finns på hemsidan under Investor Relations - Gröna obligationer, där även SFF´s uppdaterade Gröna Ramverk och Cicero´s Second Opinion finns tillgängliga.