NCR - Q1 2020

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag NCR´s kommentarer på Q1 2020