Nya SFF - Marknadsvärde fastigheter per 2015-06-01

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) publicerar idag Marknadsvärde fastigheter per 2015-06-01. 

Hansan är service agent för Nya SFF och rapporter finns publicerade under rapporter.