Nya SFF - Marknadsvärde fastigheter per 2015-06-30

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2015-06-30.

Hansan är service agent för Nya SFF och rapporter finns publicerade under rapporter.