NYA SFF - SEB presenterar kreditanalys

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har av SEB tilldelats en skuggrating om BBB. Bolaget har sedan tidigare skuggrating från Swedbank om BBB+ och Nordea BBB. 
Vi är glada att även SEB publicerat sin skuggrating på Nya SFF.
 
SEBs kreditanalys finns att läsa på www.hansan.se under Nya SFF/Investor Relations/Kreditvärdering. Nya SFF emitterar obligationer med säkerhet i fastigheter och bolaget ägs av; Catena AB, Diös 
Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.            
                
- Vi kan konstatera att alla våra återförsäljare av obligationer har likartad syn på bolagets kreditvärdighet, vilket är positivt, och underlättar för investerare vid deras beslut att köpa våra obligationer, kommenterar Claes Helgstrand, VD Nya SFF.                                        
     
Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44
 
 
 
Nya Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden 
via MTN program om 8  000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på NASDAQ 
Stockholm.
 Nya SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter 
Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom Nya SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerheter i en 
diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.