SFF:s VD "Rekordhög obligationsvolym för SFF"

 

2018 har börjat bra för SFF och vi ser ljust på framtiden, skriver SFF:s VD Claes Helgstrand i bolagets halvårsrapport. Efterfrågan på företagsobligationer och i synnerhet SFF:s obligationer kommer att vara fortsatt god.

Claes Helgstrand lyfter också fram arbetet med tillgänglighet och transparens för investerare och bolagets Gröna obligationer.

Under första halvåret har SFF emitterat obligationer för totalt 1,9 Mdr.

Läs mer i Delårsrapporten.