SFF:s VD "Vi tror på en fortsatt stark efterfrågan på företagsobligationer"

2017 har börjat bra för SFF och vi ser med stor tillförsikt fram emot hösten", skriver SFF:s VD Claes Helgstrand i bolagets halvårsrapport. "Efterfrågan på företagsobligationer och i synnerhet SFF:s obligationer kommer att vara fortsatt god".

Claes Helgstrand lyfter också fram det fortsatt starka intresset för gröna obligationer och att SFF har som ambition att öka andelen gröna obligationer som andel av bolagets totala emissioner.

Under första halvåret har SFF bland annat utökat rambeloppet för sitt MTN-program från 8 Mdr till 12 Mdr och emitterat obligationer för totalt 1,7 Mdr.

Läs mer i Delårsrapporten.