Ägarbolag / låntagare

Catena AB
Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar ffektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 14 721,1 Mkr per 31 december 2018. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. (uppdaterat 2019-04-10) 
>> Läs mer om Catena AB
 
Diös Fastigheter AB
Diös äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 20,8 mdkr, ett bestånd om 330 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 464 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. (uppdaterat 2019-04-10
>> Läs mer om Diös Fastigheter
 
Fabege AB
Fabege AB är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholms-
området. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. (uppdaterat 2019-04-10
>> Läs mer om Fabege AB
 
Platzer Fastigheter Holding AB  
Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. (uppdaterat 2019-04-10)
>> Läs mer om Platzer Fastigheter
 
Wihlborgs Fastigheter AB
Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 42,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,0 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. (uppdaterat 2019-04-10
>> Läs mer om Wihlborgs Fastigheter AB