Ägarbolag / låntagare


Catena AB
Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik. Bolaget utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar som försörjer Sveriges storstadsregioner. Fastigheternas marknadsvärde uppgick den 31 december 2022 till 27 Mdr kronor och bolagets börsvärde till 19 Mdr kronor. Catena har investment grade rating om BBB-. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap lista. 
>> Läs mer om Catena AB
 
Diös Fastigheter AB
Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Bolaget tillhandahåller både kommersiella fastigheter och bostäder. Marknaden sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr. Fastigheternas marknadsvärde uppgick den 31 dececember 2022 till 31 Mdr kronor och bolagets börsvärde till 11 Mdr kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap lista. 
>> Läs mer om Diös Fastigheter
 
Fabege AB
Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter, fastighetsutveckling och bostadsprojekt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholmsregionen. Fastigheternas marknadsvärde uppgick den 31 december 2022 till 86 Mdr kronor och bolagets börsvärde till 29 Mdr kronor. Fabege har investment grade rating om BBB. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap lista. 
>> Läs mer om Fabege AB
 
Platzer Fastigheter Holding AB  
Platzer är ett av Göteborgs största fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Fastigheterna är koncentrerade till centrala och västra Göteborg. Fastigheternas marknadsvärde uppgift den 31 december 2022 till 27 Mdr kronor och bolagets börsvärde till 10 Mdr kronor. Platzer har investment grade rating om BBB-. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap lista. 
>> Läs mer om Platzer Fastigheter
 
Wihlborgs Fastigheter AB
Wihlborgs är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Fastigheterna finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.  Fastigheternas marknadsvärde uppgick den 31 december 2022 till 55 Mdr kronor och bolagets börsvärde till 24 Mdr kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap lista. 
>> Läs mer om Wihlborgs Fastigheter AB