Nyheter

 

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-07.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har per 180828 emitterat obligationer om totalt 920 Mkr, fördelningen har ändrats till 600 (650) Mkr med fast ränta om 0,53 %, och till 320 (270) Mkr med 3-...Läs mer

 

2018 har börjat bra för SFF och vi ser ljust på framtiden, skriver SFF:s VD Claes Helgstrand i bolagets halvårsrapport. Efterfrågan på företagsobligationer och i synnerhet SFF:s...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-06-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-05-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) och vår service agent Hansan värnar om Din personliga integritet. Den 25:e maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-20.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Pages