Nyheter

 

Årlig Rapport 2018 till investerare i SFF:s Gröna obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde per 2019-05-10.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde per 2019-03-31

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2019-02-28

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Moody´s har uppdaterat sin rapport Green Bond Assessment, GBA för Svensk FastighetsFinansiering.

I rapporten daterad 12 februari 2019 bibehåller Moody´s högsta betyget GB1, Excellent för...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-02-06.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-07.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har per 180828 emitterat obligationer om totalt 920 Mkr, fördelningen har ändrats till 600 (650) Mkr med fast ränta om 0,53 %, och till 320 (270) Mkr med 3-...Läs mer

Pages