Nyheter

 

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-27.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB har emitterat ett Grönt obligationslån nr 144. Se mer information i Brev till investerare 2021-09-01 lån 144.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB emitterar ett Grönt obligationslån nr 143. Se mer information i Brev till investerare 2021-09-01 lån 143. 

 Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-01.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter. Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag marknadsvärde fastigheter per 2021-06-30

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag marknadsvärde fastigheter per 2021-05-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Markandsvärde fastigheter per 2021-03-24.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag årlig rapport till investrare i Gröna obligationer.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-02-05.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Pages