Nyheter

 

Årlig Rapport 2018 till investerare i SFF:s Gröna obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-06-30.

 

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde per 2019-05-10.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde per 2019-03-31

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2019-02-28

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Moody´s har uppdaterat sin rapport Green Bond Assessment, GBA för Svensk FastighetsFinansiering.

I rapporten daterad 12 februari 2019 bibehåller Moody´s högsta betyget GB1, Excellent för...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-02-06.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-07.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Pages