Nyheter

 

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-05-10.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag den årliga rapporten till våra investerare i Gröna obligationer.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2022-02-28.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB har emitterat ett Grönt obligationslån nr 145. Se mer information i Brev till investerare 2022-02-21 lån 145.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-02-21.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-12-31.

Marknadsvärdet fnns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-11-01.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB har utökat det Gröna obligationslånet nr 144. 

Se mer information i Brev till investerare 2021-09-27 lån 144 tranch 2.Läs mer

Pages