Nyheter

 

 

2018 har börjat bra för SFF och vi ser ljust på framtiden, skriver SFF:s VD Claes Helgstrand i bolagets halvårsrapport. Efterfrågan på företagsobligationer och i synnerhet SFF:s...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-06-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-05-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) och vår service agent Hansan värnar om Din personliga integritet. Den 25:e maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-20.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB publicerar idag, Årlig rapport 2017 till investerare i SFF:s Gröna obligationer.

Rapporten finns under Investor Relations, Gröna obligationer.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-09.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-12-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-11-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Pages