Pressmeddelanden

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2,5-åriga obligationer om 150 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 131 från 258 Mkr till 408 Mkr. Lån 131 är en obligation...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 4-åriga obligationer om 264 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 136, som är ett FRN lån och löper med en ränta om...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat Gröna obligationer om 920 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 134 om 700 Mkr, som är ett FRN lån och löper med en...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2020. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 210 Mkr. Bolaget har utökat lån 128, som är ett FRN lån. Obligationerna har emitterats till en...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2019. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande....Läs mer

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat obligationslån nr 131 och 132. En 3-årig och en 4-årig obligation som...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat obligationslån nr 130. Det är en tvåårig obligation som förfaller 2022-02-28 och har en kupong om                 3-månaders...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har erhållit rating från Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BBB+. Den starka ratingen bygger på den högkvalitativa och diversifierade...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag det uppdaterade prospektet för   bolagets säkerställda MTN-program om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt...Läs mer

Pages