Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Pressmeddelanden

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 191 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har utökat lån 115, som löper med fast ränta om 0,345 % till...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat Gröna obligationer om 1 250 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett FRN lån nr 117, som löper med 3...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat Gröna obligationer om 274 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett nytt FRN lån, nr 116 som löper med 3 månaders Stibor +...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 389 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 115 som löper med en fast årlig kupong om...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 200 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 114 som löper med kupong om 3 månaders Stibor +135 bps och förfaller 2022-02-...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 400 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 105 som löper med kupong om Stibor 3 månader plus 1,00 %. Lånet förfaller...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, informerar att Danske Bank är ny dealer i bolagets säkerställda MTN-program om 12 000 Mkr.

SFF har emitterat fjorton...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar bolagets årsredovisning 2016, som finns tillgänglig på bolagets webbplats idag samt bifogas detta pressmeddelande.

...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar bolagets uppdaterade grundprospekt för säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Rambeloppet på MTN-programmet har utökats från 8 000...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB har emitterat Gröna 5-åriga obligationer om 150 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 114 till en effektiv ränta om 3-månaders Stibor +130 bps, med...Läs mer

Pages