Pressmeddelanden

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat obligationslån nr 142. Det är ett 2-årigt obligationslån som löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 0,...Läs mer

Åsa Bergström har idag på Svensk FastighetsFinansiering ABs (SFF) bolagsstämma utsetts till ny styrelseordförande för SFF. Åsa har varit styrelseledamot sedan...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har emitterat 2 åriga obligationer om 310 Mkr. SFF har utökat lån 141 som är ett 2-årigt obligationslån som löper med en ränta om 3-...Läs mer

Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 3 mars 2021 ersätter det tidigare grundprospektet daterat 11 februari 2020....Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2020. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande....Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga obligationer om 166 Mkr. Bolaget har öppnat lån nr 141. Lån 141 är en obligation som löper med en kupong om 3...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 500 Mkr. Bolaget har öppnat  nya lån 139 och 140. Båda obligationerna förfaller 2025-01-30....Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 112 Mkr. Bolaget har utökat lån 136. En 4-årig obligation som förfaller 2024-09-11, och till en...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 760 Mkr. Bolaget har utökat lån 133 med 400 Mkr till en spread om 85 bps. Obligationslånet förfaller...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har idag publicerat sitt nya Gröna ramverk för att kunna emittera Gröna obligationer. Ramverket innehåller bl a en beskrivning av...Läs mer

Pages