Pressmeddelanden

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat ett nytt obligationslån nr 124. Det nya
obligationslånet är tvåårigt och löper med en ränta om 3 månaders Stibor + 0,80 %. SEB har
...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har på dagens extra bolagsstämma beslutat välja Fredrik Sjudin till ny styrelseledamot. Fredrik Sjudin är ny CFO på Platzer Fastigheter Holding AB sedan 1...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har sedan 2015 emitterat Gröna obligationer under sitt Gröna ramverk och är under tiden fram till idag den näst största emittenten inom...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om totalt 920 Mkr fördelat på
650 Mkr till en fast ränta om 0,53 %, och 270 Mkr till 3-mån Stibor plus 0,65 %. Båda...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om totalt 754 Mkr fördelat på
534 Mkr i 2 år, till en fast ränta om 0,465 %, och i 3 år om 220 Mkr till 3-mån Stibor plus 0...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 282 Mkr, säkerställda med fastighetspant.Bolaget har utökat obligationslån nr 119, som har en fast årlig kupong om 0,49 %,...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2017. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 891 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett nytt obligationslån nr 119, som har en fast...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag bolagets uppdaterade grundprospekt för
säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet, som
...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 191 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har utökat lån 115, som löper med fast ränta om 0,345 % till...Läs mer

Pages