Pressmeddelanden

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån nr 147. Obligationslånet har emitterats till en årlig fast ränta om 5,536 %....Läs mer

Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 5 april 2023 ersätter tidigare prospekt daterat 23 mars 2022....Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat obligationslån 139, tranch 2, med 248 Mkr. Obligationslånet har emitterats till en effektiv marginal mot Stibor 3-...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten bifogas detta pressmeddelande....Läs mer

Styrelsen för Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har beslutat att redovisa scope 1 och 2 för bolaget och för den säkerställda utlåningsportföljen. Tidigare...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2022. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat obligationslån nr 132 som har förfallodag 2024-03-11 med 322 Mkr. Bolaget har även utökat obligationslån nr 136 som...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag det uppdaterade prospektet för bolagets MTN-program med en ram om 12 000 Mkr....Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har gjort sin andra obligationsemission för 2022. Bolaget har öppnat lån nr 146 som är ett 2-årigt obligationslån som...Läs mer

Pages