Pressmeddelanden

Styrelsen för Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har beslutat att redovisa scope 1 och 2 för bolaget och för den säkerställda utlåningsportföljen. Tidigare...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2022. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat obligationslån nr 132 som har förfallodag 2024-03-11 med 322 Mkr. Bolaget har även utökat obligationslån nr 136 som...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag det uppdaterade prospektet för bolagets MTN-program med en ram om 12 000 Mkr....Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har gjort sin andra obligationsemission för 2022. Bolaget har öppnat lån nr 146 som är ett 2-årigt obligationslån som...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har gjort sin första obligationsemission för 2022. Bolaget har öppnat lån nr 145 som är ett 2-årigt grönt obligationslån...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat lån nr 144 med 374 Mkr. Lån 144 är ett 5-årigt grönt obligationslån som löper med en ränta om 3 månaders Stibor...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat obligationslån nr 143 och 144. Lån 143 är ett 2-årigt obligationslån som löper med en rörlig ränta om 3 månaders...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2021. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och...Läs mer

Pages