Pressmeddelanden

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 500 Mkr. Bolaget har öppnat  nya lån 139 och 140. Båda obligationerna förfaller 2025-01-30....Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 112 Mkr. Bolaget har utökat lån 136. En 4-årig obligation som förfaller 2024-09-11, och till en...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 760 Mkr. Bolaget har utökat lån 133 med 400 Mkr till en spread om 85 bps. Obligationslånet förfaller...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har idag publicerat sitt nya Gröna ramverk för att kunna emittera Gröna obligationer. Ramverket innehåller bl a en beskrivning av...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga obligationer om 300 Mkr. Bolaget har öppnat lån nr 137. Lån nr 137 är en obligation som löper med en fast...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2,5-åriga obligationer om 150 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 131 från 258 Mkr till 408 Mkr. Lån 131 är en obligation...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 4-åriga obligationer om 264 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 136, som är ett FRN lån och löper med en ränta om...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat Gröna obligationer om 920 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 134 om 700 Mkr, som är ett FRN lån och löper med en...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2020. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 210 Mkr. Bolaget har utökat lån 128, som är ett FRN lån. Obligationerna har emitterats till en...Läs mer

Pages