Pressmeddelanden

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2019. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande....Läs mer

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat obligationslån nr 131 och 132. En 3-årig och en 4-årig obligation som...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat obligationslån nr 130. Det är en tvåårig obligation som förfaller 2022-02-28 och har en kupong om                 3-månaders...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har erhållit rating från Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BBB+. Den starka ratingen bygger på den högkvalitativa och diversifierade...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag det uppdaterade prospektet för   bolagets säkerställda MTN-program om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga obligationer med förfallodag 2021-09-27. SFF har öppnat ett nytt obligationslån nr 129, som löper med en kupong om 3-månaders...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2019. Halvårsrapporten bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga Gröna obligationer med förfallodag 2021-09-01. SFF har utökat lån 126, som löper med en kupong om 3-månaders Stibor +1,15 %....Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 3-åriga obligationer med förfallodag  2022-05-10 och med en kupong om 3-månaders Stibor plus 1,10 %. Emissionsvolymen var ...Läs mer

Från och med idag kommer Handelsbanken Capital Markets att agera emissionsinstitut i
kommande obligationsemissioner utgivna av Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF).
Övriga
...Läs mer

Pages