Pressmeddelanden

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 282 Mkr, säkerställda med fastighetspant.Bolaget har utökat obligationslån nr 119, som har en fast årlig kupong om 0,49 %,...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2017. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2017. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av
...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2017. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av
...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 891 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett nytt obligationslån nr 119, som har en fast...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag bolagets uppdaterade grundprospekt för
säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet, som
...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 191 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har utökat lån 115, som löper med fast ränta om 0,345 % till...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat Gröna obligationer om 1 250 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett FRN lån nr 117, som löper med 3...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat Gröna obligationer om 274 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett nytt FRN lån, nr 116 som löper med 3 månaders Stibor +...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 389 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 115 som löper med en fast årlig kupong om...Läs mer

Pages