Pressmeddelanden

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 200 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 114 som löper med kupong om 3 månaders Stibor +135 bps och förfaller 2022-02-...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 400 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 105 som löper med kupong om Stibor 3 månader plus 1,00 %. Lånet förfaller...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, informerar att Danske Bank är ny dealer i bolagets säkerställda MTN-program om 12 000 Mkr.

SFF har emitterat fjorton...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar bolagets årsredovisning 2016, som finns tillgänglig på bolagets webbplats idag samt bifogas detta pressmeddelande.

...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar bolagets årsredovisning 2016, som finns tillgänglig på bolagets webbplats idag samt bifogas detta pressmeddelande.

...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar bolagets årsredovisning 2016, som finns tillgänglig på bolagets webbplats idag samt bifogas detta pressmeddelande.

...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar bolagets uppdaterade grundprospekt för säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Rambeloppet på MTN-programmet har utökats från 8 000...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB har emitterat Gröna 5-åriga obligationer om 150 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 114 till en effektiv ränta om 3-månaders Stibor +130 bps, med...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat Gröna 5-åriga obligationer om 150 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt obligationslån nr 114 med en ränta om 3-månaders Stibor...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat Gröna obligationer om 300 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt obligationslån nr 113, med ränta om 3-månaders Stibor +105 bps...Läs mer

Pages