Pressmeddelanden

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 500 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt obligationslån nr 112, med fast kupong 0,50 % och förfallodag 2019-02-06. Obligationerna...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), som emitterar obligationer säkerställda med högkvalitativa fastigheter, har utökat FRN lån nr 105 med 64 Mkr till en spread om 3...Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har ändrat firmanamn till Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF).

Sedan starten för nästan två år sedan har SFF haft ordet...Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) meddelar härmed att man återköpt obligationslån nr 101 om 275 Mkr och obligationslån nr 102 om 985 Mkr, båda i sin helhet (pressmeddelande...Läs mer

Med anledning av investerarintresse att förlänga korta obligationer emitterade av Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) lämnar Nya SFF härmed nedanstående publika erbjudande till...Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF), har emitterat Gröna obligationer om 500 Mkr. Bolaget har noterat ytterligare ett obligationslån nr 110, som förfaller 2019-02-28....Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF), har emitterat säkerställda Gröna obligationer om 460 Mkr. Bolaget har utökat obligationslån, nr 109, som förfaller 2018-09-07. Obligationerna...Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF), har emitterat gröna säkerställda obligationer om 460 Mkr. Bolaget har öppnat sitt andra gröna obligationslån, nr 109. Obligationerna kommer...Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF), har emitterat säkerställda obligationer om 652 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt obligationslån, nr 108. Obligationerna kommer att noteras på...Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF), har för tredje gången emitterat säkerställda Gröna obligationer. Bolaget har utökat obligationslån 107 med 420 Mkr. Obligationerna kommer att...Läs mer

Pages