Pressmeddelanden

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF), publicerar bolagets uppdaterade prospekt för MTN program om 8 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya...Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har för andra gången emitterat säkerställda Gröna obligationer. Bolaget har utökat lån 107 med 300 Mkr. Swedbank var arrangör av transaktionen och ...Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har för första gången emitterat Gröna obligationer. Bolaget har emitterat 406 Mkr till en spread om 3 månaders Stibor plus 75 bps. SEB var arrangör...Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har tillsammans med SEB arbetat fram ett Grönt ramverk för bolagets MTN program. För att säkerställa att Nya SFFs ramverk uppfyller högt ställda...Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) startade sin verksamhet i januari i år och har gjort emissioner vid två tillfällen. Bolaget har 6 utestående obligationslån i löptider mellan ca två...Läs mer

Från och med idag ställer SEB priser i alla obligationer utgivna av Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF), och kommer att agera återförsäljare i kommande obligationsemissioner....Läs mer
Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) etablerades under januari 2015 och gjorde sin första emission den 16 februari. Totalt emitterades vid den tidpunkten 2  025 Mkr i löptider mellan...Läs mer
Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) erbjöd 2015-02-16 investerare att köpa säkerställda MTN under bolagets nyligen etablerade MTN-program om 8 000 Mkr. Emissionen blev övertecknad ...Läs mer

Med anledning av lansering av Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har styrelsen för Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) lämnat nedanstående erbjudande till marknaden om att köpa...Läs mer

Innehavare av nedan angivna existerande obligationer, emitterade av Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) org. nr. 556513-5109 (SFF), erbjuds att deltaga i ett bytesförfarande där existerande...Läs mer

Pages