Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Danske Bank ny dealer i SFF:s säkerställda MTN-program

Svensk FastighetsFinansiering AB, informerar att Danske Bank är ny dealer i bolagets säkerställda MTN-program om 12 000 Mkr.

SFF har emitterat fjorton obligationslån och har totalt utestående obligationer om 7 594 Mkr. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter  Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets service agent.

- Det är glädjande att SFF får ytterligare en prisställare och återförsäljare, till gagn både för våra investerare och för bolaget. Vi hälsar Danske Bank välkomna i dealer-gruppen, kommenterar Claes Helgstrand VD för SFF.


Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44

  
Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

  
Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på Nasdaq Stockholm. SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerheteri en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.